Vores persondatapolitik

1. Generelt

SensaBikes ApS sælger og distribuerer cykler i hele Europa.

SensaBikes ApS henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”SensaBikes ApS”, ”vi”, ”os” og ”vores” til SensaBikes ApS, Virkningsadresse: Askevænget 45, 1.th, 2830 Virum, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i SensaBikes ApS Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig

SensaBikes ApS er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at SensaBikes ApS er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 SensaBikes ApS er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:

Google Analytics

Google Console

Facebook

Instagram

Google Plus

Hjemmeside

Chatsupport

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation

Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.

SensaBikes ApS har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data

Herudover indsamler SensaBikes ApS, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for SensaBikes ApS. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. SensaBikes ApS indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for SensaBikes ApS, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål

SensaBikes ApS indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere SensaBikes ApS tjenester til jer. SensaBikes ApS indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.

SensaBikes ApS indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde SensaBikes ApS interne politikker og håndhæve SensaBikes ApS handelsbetingelser.

Endelig indhenter SensaBikes ApS jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel

SensaBikes ApS har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at SensaBikes ApS kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af SensaBikes ApS, fordi SensaBikes ApS har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste

SensaBikes ApS kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.

SensaBikes ApS behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.

Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt

Såfremt I ønsker, at SensaBikes ApS giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give SensaBikes ApS samtykke til dette.

SensaBikes ApS giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data

Giver I samtykke til, at SensaBikes ApS må anvende jeres oplysninger til brug for SensaBikes ApS tilbudstjeneste, behandler SensaBikes ApS følgende data:

E-mailadresse

Profiloplysninger (personlig information)

Overordnede forbrugshistorik

Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data

Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra SensaBikes ApS og SensaBikes ApS samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel

Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger

SensaBikes ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender SensaBikes ApS tjenester.

Formålet med indsamlingen er at optimere SensaBikes ApS tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt

SensaBikes ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender SensaBikes ApS tjenester.

3.3.2 Data

SensaBikes ApS registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender SensaBikes ApS Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål

SensaBikes ApS indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at SensaBikes ApS kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel

SensaBikes ApS har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.

SensaBikes ApS anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på SensaBikes ApS tjenester.

Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.

I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af SensaBikes ApS tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt

Ved at bruge SensaBikes ApS Services accepterer I, at SensaBikes ApS anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål

De cookies mv., som SensaBikes ApS anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.

Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.

Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.

Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at SensaBikes ApS kan vise de seneste aktiviteter om SensaBikes ApS fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies

I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at SensaBikes ApS må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.

Hvis I ikke accepterer, at der på SensaBikes ApS Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge SensaBikes ApS, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support

Hvis SensaBikes ApS skal yde support til jer, kan SensaBikes ApS behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.

SensaBikes ApS support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt

På baggrund af jeres henvendelse yder SensaBikes ApS support i forbindelse med jeres rejser.

I sammenhæng med support kan SensaBikes ApS tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. SensaBikes ApS vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data

Når I kontakter SensaBikes ApS support, så kan SensaBikes ApS medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

Jeres e-mailadresse

Oplysninger om hvilke services/produkter i SensaBikes ApS, I bruger og i hvilket omfang.

Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af SensaBikes ApS Services mv.

3.5.3 Formål

Formålet med at SensaBikes ApS tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af SensaBikes ApS Services.

3.5.4 Hjemmel

SensaBikes ApS tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

SensaBikes ApS tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på SensaBikes ApS eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke

I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at SensaBikes ApS må tilgå jeres detaljerede data. SensaBikes ApS support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke

Hvis I ikke afgiver samtykke til, at SensaBikes ApS i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som SensaBikes ApS ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data

SensaBikes ApS videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som SensaBikes ApS kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre SensaBikes ApS er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at SensaBikes ApS kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i SensaBikes ApS. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at SensaBikes ApS, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode

SensaBikes ApS opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af SensaBikes ApS services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.

SensaBikes ApS kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 SensaBikes ApS opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med SensaBikes ApS. SensaBikes ApS kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage SensaBikes ApS retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil SensaBikes ApS i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder

I har en række rettigheder, når SensaBikes ApS behandler jeres persondata.

I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger SensaBikes ApS har om jer.

I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.

I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.

I har ret til såkaldt dataportabilitet.

I kan altid gøre indsigelse mod SensaBikes ApS behandling af jeres persondata.

I har altid ret til at gøre indsigelse mod SensaBikes ApS brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger SensaBikes ApS behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra SensaBikes ApS har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som SensaBikes ApS måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. SensaBikes ApS hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som SensaBikes ApS måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende SensaBikes ApS Service, kan I altid kontakte SensaBikes ApS, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til SensaBikes ApS til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod SensaBikes ApS behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod SensaBikes ApS eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. SensaBikes ApS vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

SensaBikes ApS anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 SensaBikes ApS anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Google, Inc. Irland

Youtube, Inc (Google) USA

Facebook, Inc. USA

Instagram, Inc. USA

Tawk.to, Inc. USA

7.2 SensaBikes ApS kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed

SensaBikes ApS behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 SensaBikes ApS behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos SensaBikes ApS har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan SensaBikes ApS medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af SensaBikes ApS medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til SensaBikes ApS.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende SensaBikes ApS Service.

10. Ændringer af politikken

SensaBikes ApS kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 SensaBikes ApS forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på SensaBikes ApS Service.

10.2 SensaBikes ApS orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til SensaBikes ApS behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til info@sensabikes.dk

11.1 SensaBikes ApS har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver SensaBikes ApS vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte SensaBikes ApS databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til SensaBikes ApS, Att.: Jesper, Askevænget 45, 1 th, 2830 Virum eller info@sensabikes.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller SensaBikes ApS behandling af jeres persondata, kan I kontakte SensaBikes ApS databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang

Hvis du vil klage over SensaBikes ApS persondatabehandling, kan det ske til SensaBikes ApS eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. SensaBikes ApS kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version

Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2018.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2018.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Eller Reset password